Splošni pogoji

Splošne določbe

Pravila in pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

Splošni pogoji poslovanja veljajo za sodelovanje s strankami in so priloga ali sestavni del vsake pogodbe oz. ponudbe s strankami podjetja SLOLES d. o. o. Trgovina, proizvodnja storitve (v nadaljevanju: ponudnik) razen, če je v pogodbi oz. ponudbi drugače določeno.

Pravila in pogoji poslovanja določajo delovanje spletne strani in spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnikov ter urejajo poslovni odnos med ponudnikom in stranko (kupcem). Kupca zavezujejo Pravila in pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na Pravila in pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Na omenjena Pravila in pogoje se bo sklicevala vsaka ponudba ali pogodba, ki jo bo ponudnik posredoval stranki. Splošni pogoji poslovanja podjetja so javno objavljeni na spletnih straneh podjetja: www.sloles.si ter v poslovnih prostorih podjetja.

Pri prikazovanju cen in podatkov posameznih artiklov lahko prihaja do težav pri sinhronizaciji in si pridržujemo pravico naknadnega popravka cen.

1.1 Podatki o podjetju

S spletno stranjo in trgovino sloles.si upravlja podjetje SLOLES d. o. o., ponudnik storitev.

SLOLES d. o. o. Trgovina, proizvodnja, storitve
Drofenikova ulica 5
3230 Šentjur

Telefon: 041 605 680
E-mail: slolesdoo@siol.net
ID za DDV: SI 98573497 (zavezanec za plačilo DDV)
Matična številka: 5852676000
TRR: IBAN SI56 0400 1005 0385 960 (NOVA KBM d.d.)

Podjetje je vpisano v sodnem registru Okrožnega sodišča v Celju, dne 12. 9. 1990, SRG vpisa 1405/90. Uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah vpisana v sodni register s sklepom SRG 94/01868 dne 25. 3. 1996.

Registrirane dejavnosti podjetja:
46.730 (Trg.db.z lesom,gradb.mat.in san.opremo)
16.100 Žaganje,skobljanje in impreg.lesa
16.210 Prz.furnirja in plošč na osnovi lesa
16.220 Prz.sestavljenega parketa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.240 Prz.lesene embalaže
16.290 Prz.dr.izd.iz lesa,plute,slame,protja
31.010 Prz.pohištva za posl.,prodajne prostore
31.020 Prz.kuhinjskega pohištva
31.090 Prz.dr.pohištva
46.130 Posr.pri prod.lesa in gradb.materiala
46.140 Posr.-strojev,ind.opreme,ladij,letal
46.150 Posr.-poh.,gospod.izd.,nap.iz železnine
46.170 Posr.pri prod.živil, pijač,tob.izd.
46.180 Spec.posr.pri prod.dr.določenih izd.
46.190 Nespec.posr.pri prod.raznovrstnih izd.
46.210 Trg.db.z žiti,tobakom,semeni in krmo
46.310 Trg.db.s sadjem in zelenjavo
46.320 Trg.db.z mesom in mesnimi izd.
46.330 Trg.db.,mlek.,mleč.izd.,jajci,olji,mašč.
46.340 Trg.db.s pijačami
46.350 Trg.db.s tobačnimi izd.
46.360 Trg.db.s sladk.,čokolado,sladkor.izd.
46.370 Trg.db.s kavo,čajem,kakavom,začimbami
46.380 Trg.db.z dr.živili,ribami,raki,mehkužci
46.390 Nespec.trg.db.z živili,pijačami,tob.izd.
46.470 Trg.db.s poh.,preprogami in svetili
46.490 Trg.db.z dr.izd.široke porabe
46.690 Trg.db.z dr.napravami in opremo
46.760 Trg.db.z dr.polizd.
46.770 Trg.db.z ostanki in odpadki
46.900 Nespecializirana trg.db.
47.110 Trg.dr.v nespec.prod.,pretežno z živili
47.190 Dr.trg.dr.v nespec.prodajalnah
47.210 Trg.dr.prd.s sadjem in zelenjavo
47.220 Trg.dr.prd.z mesom in mesnimi izd.
47.230 Trg.dr.prd.z ribami,raki,mehkužci
47.240 Trg.dr.prd.kruha,pec.,test.,sladkor.izd.
47.250 Trg.dr.prd.s pijačami
47.260 Trg.dr.prd.s tobačnimi izd.
47.290 Dr.trg.dr.prd.z živili
47.520 Trg.dr.prd.,gr.mat.,kov.izd.,barv.,stkl.
47.590 Trg.dr.prd.,poh.,svetila,d.n.gospod.izd.
47.761 Trg.dr.v cvetličarnah
47.789 Dr.trg.dr.v dr.spec.prodajalnah
47.910 Trg.dr.po pošti ali po internetu
47.990 Dr.trg.dr.zunaj prod.,stojnic in tržnic
49.320 Obratovanje taksijev
49.391 Medkrajevni in dr.cestni potniški promet
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.100 Skladiščenje
52.240 Pretovarjanje
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice ipd.obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.300 Strežba pijač
64.990 D.n.dej.fin.stor.,rz.zavarov.in pok.skl.
66.190 Dr.pom.dej.za fin.stor.,rz.zav.,pok.skl.
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Odd.in obrat.lastnih ali najetih neprem.
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 Uprav.neprem.za plačilo ali po pogodbi
69.103 Dr.pravne dejavnosti
69.200 Računov.,knjigov.in reviz.dej.;dav.svet.
70.210 Dej.stikov z javnostjo
70.220 Dr.podjetniško in poslovno svetovanje
72.110 Raz.-razv.dej.v biotehnologiji
72.190 Raz.-razv.dej.na dr.podr.narav.,tehnol.
74.100 Oblikovanje,aranžerstvo,dekoraterstvo
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 D.n.strokovne in tehnične dej.
77.110 Dajanje lahkih mot.voz.v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.310 Daj.kmet.str.in opreme v najem in zakup
77.320 Daj.gradb.str.in opreme v najem in zakup
77.390 Daj.dr.str.,nap.in opr.sred.v naj.,zak.
82.990 D.n.spremljajoče dej.za poslovanje

1.2 Delovni čas

Ponudnik posluje od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00. Po dogovoru s stranko se delo lahko izvaja tudi izven delovnega časa.

1.3 Naročanje storitev in blaga

Naročila se sprejemajo pisno po pošti, elektronski pošti, preko spletnega obrazca na spletni strani www.sloles.si, po telefonu ali osebno na sedežu podjetja.

Kontakti za sprejem naročila:
SLOLES d. o. o.
Drofenikova ulica 5
3230 Šentjur

m: +386 41 605 680
m: +386 31 249 720
e: info@sloles.si
e: slolesdoo@siol.si

Naročnik lahko izvede naročilo na naslednji način:
● pošlje naročilnico (naročilo mora vsebovati točne podatke o vrsti in količini/obsegu blaga oz. storitve),
● sklene pisno pogodbo (definira se količina/obseg in vrsta blaga/dela ter drugi posebni pogoji),
● osebno, preko elektronske pošte, posebnega spletnega obrazca na spletni strani www.sloles.si ali preko telefona naroči storitev.

1.4 Ponudbe

Ponudbe se izstavljajo na podlagi povpraševanja. Veljavnost ponudbe je določena na ponudbi. Po preteku ponudbe se lahko veljavnost ponudbe na željo stranke podaljša, vendar se vnesejo nastale spremembe.

1.5 Avtorske pravice podjetja

Vse vsebine, objavljene na www.sloles.si, so last podjetja SLOLES d. o. o., in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja podjetja SLOLES d. o. o., se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršenkoli drug način.

SLOLES d. o. o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani www.sloles.si.

1.6 Odgovornost

Za zaplete in težave, ki bi nastale ob morebitni nepravilni uporabi blaga/storitev, podjetje SLOLES d.o.o. ne odgovarja. Podjetje SLOLES d. o. o. ni odgovorno za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani www.sloles.si, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Podjetje SLOLES d. o. o., si pridržuje pravico od odstopa pogodbe oz. realizacije naročila v kolikor nastane bistvena napaka v ponudbi. Bistvena napaka zajema elemente, na podlagi katerih podjetje SLOLES d. o. o. ne bi pristalo na sklenitev pogodbe. Med omenjene napake spadajo očitne napake v ceni, ki so lahko posledica tehničnih in drugih težav.

Ponudnik, podjetje SLOLES d. o. o. se zavezuje, da bodo kupcu vselej na voljo:

 • podatki o identiteti trgovca (ime in sedež podjetja ter številka registra, kjer je družba vpisana);
 • kontaktni podatki, ki kupcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne strani/ trgovine (vsak artikel, ki je v ponudbi v spletni trgovini, naj bi bil dostopen v razumljivem roku);
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
 • informacije o načinu plačila;
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe;
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;
 • informacije o postopku s pritožbo kupca ter podatki o kontaktni osebi trgovca za stike s kupci.

Ponudba blaga na spletni strani in v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja pogosto in hitro spreminja ter posodablja in zato lahko pride tudi do napak in težav pri sinhronizaciji. Da lahko napake kar se da hitro odpravi, ponudnik prosi, da ga kupec o njih obvesti preko obrazca ali telefonske številke, objavljene na spletni strani.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in stranko/kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegove naročila (z naslovom: S tem sporočilom potrjujemo prejetje vašega naročila). To elektronsko sporočilo ni potrdilo, da je blago na zalogi ali da se je pričela opravljati odprema blaga, ampak le obvestilo, da je trgovec prejel naročilo in da je stekel postopek preveritve dobavljivosti blaga. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o nakupu ni mogoče.

Kupoprodajna pogodba (tj. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika.

Po preveritvi dobavljivosti ponudnik pošlje kupcu potrdilo naročila v obliki elektronskega sporočila s podatki o roku in izvedbi dobave. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik prejme elektronsko sporočilo s potrditvijo naročila s strani kupca. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za trgovca kot za nakup.

Ponudnik si pridružuje pravico do sprememb cene v primeru informacijskih podražitev oz. si omogoča pravico do nedobave blaga v primeru ne zaloge ali napake sistema.

Ponudnik v dogovorjenem roku dobave pripravi naročene izdelke, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. V elektronskih sporočilih trgovec pouči kupca tudi o politiki vračila blaga ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

Ponudnik po dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun, in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca oz. natisnjen račun po navadni pošti oz. je natisnjen račun priložen k dostavljenim artiklom. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za kupljeno blago ob njihovem prevzemu.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podanim obvestilom o pravici do odstopa od pogodbe.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih pritožb glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Dostavo blaga vršimo z lastnim kamionom z dostavno rampo in po potrebi s partnerji za dostavo.

Rok dobave blaga, ki je na zalogi, je praviloma od 3-14 delovnih dni za dostavne naslove v Sloveniji. Naročila blaga na zalogi pripravimo za prevoz do naslova v najkrajšem možnem času. Ob sobotah, nedeljah in praznikih ponudnik odpreme blaga ne izvaja.

V primeru, da zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ponudnik ne more pripraviti za dostavo do naslova kupca, ponudnik o tem obvesti kupca preko kontaktnih podatkov, posredovanih ob naročilu.

Kupec oziroma naslovnik je dolžan ob prevzemu preveriti količino in kakovost blaga. Kupec se izrecno zavezuje, da se, zaradi kasnejše dostave blaga ali drugačnega načina dostave blaga, odpoveduje drugim načinom za povračilo nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23. in 24. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Kupljeno blago ponudnik dostavlja do kamionsko dostopnega dvorišča! Vnosa blaga v stanovanjske ali poslovne prostore ne zagotavljamo, razen v primeru, ko gre za izvajanje storitev selitve. V primeru, da ob dostavi uporabnik na dogovorjenem naslovu ni navzoč, izdelek lahko veljavno prevzame polnoletna oseba, ki živi v istem gospodinjstvu skupaj s uporabnikom, oziroma druga oseba, ki ima pooblastilo za prevzem. Oseba, ki prevzame dostavljeni izdelek, prevzem izdelka ter prevzem vseh spremljajočih dokumentov potrdi s podpisom dobavnice, zraven pa navede svoje ime, priimek ter datum prevzema in razmerje do naročnika. V primeru, da na naslovu, navedenem za dostavo, ni nikogar za uspešen prevzem blaga, ponudnik ponovno kontaktira kupca in se z njim dogovori za naknadni datum prevzema.

V primeru neplačila ob dostavi mora  stranka podati EMŠO, številko transakcijskega računa in davčno številko.

Ob dostavi izdelka na navedeni naslov se uporabniku preda pripadajoča dokumentacija in sicer račun oziroma potrdilo o plačilo. V tem primeru se šteje, da je bilo uporabniku predana vsa dokumentacija.

Obrazložitev dostave s kamionom z dostavno rampo

Dostava z vozilom, ki ima razkladalno rampo, je primerna izključno za lokacije kjer je površina ravna in utrjena (asfalt, tlakovci…), saj je vožnja z ročnim električnim viličarjem v nasprotnem primeru onemogočena. Vožnja z ročnim električnim viličarjem po travnati in peščeni površini ni izvedljiva. Nepremostljivo oviro predstavlja že pločnik ali višji robovi na poti!

V primeru dostave na območje Primorske, Notranjske, Goriške in Dolenjske zaračunamo dodatno 30 eur/pal.

Cene blaga in storitev se obračunavajo po trenutno veljavnem ceniku blaga in storitev na dan sklenjene kupoprodajne pogodbe. Zadnji veljaven cenik storitev je na vpogled v prostorih delavnice. Za določeno konkretno povpraševanje velja cena blaga ali storitev, ki je določena v medsebojni pogodbi oz. v sprejeti ponudbi s strani naročnika blaga ali storitve.

V primeru objavljene spletne cene velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine ponudnika, ki so trgovcu zaupali svoje podatke. Registriran uporabnik trgovine ponudnika postanete z registracijo v spletni trgovini kot član spletne trgovine ali z enkratnim vpisom v spletno trgovino kot gost spletne trgovine ponudnika.

Vse cene ponudnika so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Akcijska cena je znižana redna cena, po kateri se prodaja predstavljeni artikel za določen ali nedoločen čas. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene v spletni trgovini za veleprodajo ne vsebujejo DDV oziroma je ta podatek izrecno naveden. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine. Cene veljajo v primeru plačila z načini plačila, navedenimi v nadaljevanju.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub prizadevanju ponudnika, da bi zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo ponudnik:
a) kupcu to sporočil in ga obvestil o novih cenah, kupec pa ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; in
b) kupcu omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

Ponudnik stranki/kupcu omogoča naslednje načine plačila nakupa blaga in storitev:

 • z gotovino ob prevzemu;
 • z nakazilom na račun trgovca po ponudbi/predračunu.

Kupec ima pravico, da v 14-ih dneh od dneva prevzema blaga ponudniku na objavljen elektronski naslov (info@sloles.si) sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe (nakupa). Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni kupca, je strošek vračila blaga ponudniku.

Naročilo blaga in storitev lahko kadarkoli, pred potrditvijo naročila, prekličete.

Pravico do odstopa od pogodbe natančneje urejajo določila ZVPot (podrobno 43.č člen in 43.d člen), ki določa tudi, da v kolikor se pogodbeni stranki nista dogovorili drugače, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri določenih pogojih, med drugim:

 1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 3. o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni.

Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da lahko kupec izdelek odpre, pregleda in če le-ta ne ustreza, ali pa so bila pričakovanja kupca drugačna, lahko kupec odstopi od nakupa. Kupec artiklov oz. blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

V primeru odstopa od nakupa blaga, kupec blago vrne na sedež podjetja SLOLES d. o. o., kjer je tudi skladišče.

V primeru odstopa od nakupa blaga dostavljenega kupcu in želje vračila blaga podjetju SLOLES d.o.o, le ta zaračuna:

 • stroške vračila blaga-prevoza oddaljenosti do 30 km od sedeža podjetja: 35 €/paleto
 • stroške vračila blaga-prevoza oddaljenosti od 30 do 50 km od sedeža podjetja: 55 €/paleto
 • stroške vračila blaga-prevoza oddaljenosti od 50 do 80 km od sedeža podjetja: 75€/paleto.

Razliko med plačano kupnino in stroški dostave vračila blaga povrne ponudnik, podjetje SLOLES d.o.o. najkasneje v 14-ih dneh brez obresti. Pri izvedbi menjave/ prevzema blaga v primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe, mora biti blago pakirano in locirano kot pri dostavi.

Rok za vračilo kupljenih izdelkov je 14 dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Vrnjeni izdelki morajo biti nepoškodovani, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. V primeru, da je napaka za kupca povzročila neupravičene stroške, jih bo trgovec skušal poravnati najkasneje v 14-ih dneh od argumentiranega obvestila s pojasnilom o napaki. Trgovec vse izdelke pred pošiljanjem skrbno zapakira oz. pripravi v primerno embalažo za dostavo. Vsi izdelki so pred pakiranjem nepoškodovani, natančno pregledani in v originalni embalaži.

Ponudnik se vseskozi trudi, da spremembe na spletnem mestu potekajo brezhibno, a se kljub temu lahko kdaj zgodi, da se pojavi kakšna napaka, pri čemer pa se ponudnik zavezuje, da jo ob odkritju odpravi v najkrajšem možnem času. Kupec lahko ponudnika na napako opozori s klicem ali elektronskim sporočilom.

V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu z ZVPot, lahko ponudnik kupcu ponudi odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo ponudnik z zapisnikom določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila ZVPot.

Kupec je dolžan blago, ki ga je ponudniku izročil v garancijsko ali drugačno obravnavo, po zaključku obravnave prevzeti. Kupec prevzame blago na prevzemnem mestu, na katerem ga je osebno izročil trgovcu, v primeru, da ga je poslal po pošti/ preko dostave, pa mu bo vrnjen na naslov za dostavo. Ponudnik kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi blaga iz obravnave ter ga pozove na prevzem blaga. Kupec je dolžan blago prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila.

Če kupec blaga ne prevzame v navedenem roku, se blago izroči v hrambo ponudniku na naslovu njegovega skladišča. Ponudnik hrani blago v lastnem skladišču do poteka 6 mesecev od dneva obvestila. Ponudnik ima za to obdobje pravico do povračila vseh stroškov skladiščenja ter pravico do povračila vseh stroškov, potrebnih za ohranitev blaga.

Po poteku 6 mesecev od dneva obvestila lahko ponudnik blago proda in doseženi znesek kupnine, po odbitku prodajnih in ostalih stroškov ki so pri njemu pri tem nastali, nakaže kupcu. V primeru, da je vrednost blaga neznatna, ga lahko ponudnik podari v dobrodelne namene in v tem primeru kupcu ni dolžan nobenega vračila. Ponudnik 15 dni pred iztekom 6 mesečnega roka hrambe kupca obvesti o nameravani prodaji oziroma o podaritvi artikla, po prodaji pa tudi o doseženi ceni in znesku stroškov ter o nakazilu preostanka kupnine na transakcijski račun kupca.

Drva, tako sušilnično suha, zračno suha, kot sveža, zložena in dostavljena na paletah je potrebno skladiščiti v pokritih skladovnicah na sončnih in vetrovnih legah v medsebojni oddaljenosti vsaj 50 cm. Zaradi vlage nad 20% priporočamo razsortiranje v 10 dneh od dostave, da s tem zagotovite najboljše pogoje za sušenje. Ponudnik ponuja zračno suha in sušilnično suha drva. Drva (ne gleda na obliko) začnejo izgubljati vodo takoj po poseku in izdelavi. Sveži les, posekan pozimi in skladiščen na sončni legi, lahko ob ugodnih vremenskih razmerah in ustreznem skladiščenju doseže vsebnost vode pod 30 % že zgodaj poleti. Pri sušilnično suhih drvah se drva sušijo prisilno v zaprtem prostoru, opremljenim s sistemom prisilne ventilacije, ki skrajšuje čas sušenja. V 15 dneh lahko 200 prm svežih drv doseže w = 20 %.

Za skladiščenje drv velja omeniti še nekaj napotkov. Tla morajo biti čista; če je le mogoče, naj bo skladovnica dvignjena od tal, tako da počiva na tramovih ali hlodih, da se zagotovi ustrezna cirkulacija zraka. Les je priporočljivo skladiščiti na zračnih mestih, izpostavljenih soncu (npr. na robu gozda, dvorišču). Razdalja med posameznimi skladovnicami in med skladovnicami in stenami skladiščnega prostora mora biti najmanj 10 cm. Zunanje stene skladiščnega prostora morajo biti odprte (z režami). Drva za dnevno uporabo je priporočljivo skladiščiti v kotlovnici.

Značilnost drv je skladno z standardom (EN 14961-5:20111): Drva so kosi lesa, ki so razžagani in po potrebi cepljeni z namenom energetske izrabe v napravah, kot so peči, kamini ali kotli za centralno ogrevanje individualnih hiš oziroma stanovanj. Drva imajo praviloma določeno dolžino od 150 do 1000 mm. Nov evropski standard (EN 14961-5:2011) deli drva v dve glavni skupini. Drva skupine A so primerna za rabo v kaminih in pečeh, drva skupine B pa v kotlih za centralno ogrevanje. Drva so praviloma izdelana iz neonesnaženega lesa iz gozdov ali nasadov, zato v standardu niso posebej opredeljene mejne vrednosti za posamezne kemične elemente, tako kot je to pri sekancih razreda B. Je pa pri drveh pomembnejša ohranjenost lesa (trohnoba, rovi žuželk itd).

Pri velikostnih razredih drv je treba poudariti:

 1. Vsaj 85 % vseh drv mora imeti premer v izbranem velikostnem razredu. Pri tem se za peči priporočajo polena s premerom v razredih D10 (premer med 5 in 15 cm) in D15 (premer med 15 in 20 cm). Drva s premerom v razredih D2 (premer pod 2 cm) in D5 (premer med 2 in 5 cm) pa se priporočajo predvsem kot podneta oziroma trske.
 2. Dolžine posameznih kosov se lahko razlikujejo za ± 2cm od dolžin posameznega razreda. Tolerira se, da je do 15 % drv krajših od dolžine v določenem razredu (npr L 20 (dolžina manj kot 20 cm), L25, itd).

Pelete je potrebno skladiščiti v suhih in zaprtih prostorih.

Pod temi pogoji je garancija blaga zagotovljena.

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani in trgovine. Zbrane osebne podatke bo ponudnik uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani in trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Pravica do zasebnosti je ena izmed najpomembnejših človekovih pravic, zato podjetje SLOLES d. o. o. še posebej skrbno in preudarno upošteva novo Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov, v veljavi od 25. 05. 2018.

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju SLOLES d. o. o. je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do stranke oz. uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Po novi uredbi mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, podati izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, prav tako pa bodo posamezniku predstavljeni nameni, na katere se bo njegova privolitev nanašala.

Podrobna obrazložitev za prejemnika:

 1. Katere podatke zbiramo:
  • ime in priimek
  • naslove za dostavo
  • firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
  • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
  • naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
  • geslo v šifrirani obliki
  • kontaktno telefonsko številko
  • državo bivanja
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu

Poleg podatkov v vnosnem polju se bo zabeležil IP naslov računalnika iz katerega ste naredili prijavo, nadalje pa se bodo zbirali še čas odpiranja poslanih sporočil in čas klikov na povezave v sporočilih.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ponudnik ne odgovarja. Podatkov ponudnik ne posreduje tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima ponudnik sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot ponudnik. Ponudnik osebne podatke zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države.

 1. Kakšen je namen zbiranja: Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.sloles.si za namen izvedbe spletnega naročila ali nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe storitve ali dobave naročenega blaga. S soglasjem k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov, podatke zbiramo še za namenom pošiljanja novic, novosti in obvestil glede popustov. Podatke o časih odpiranja in časih klikov pa za namen ugotavljanja vaše aktivnosti, da lahko zagotovimo ustrezen izbris vaših podatkov v primeru vaše neaktivnosti.
 2. Koliko časa bomo podatke zadrževali: V kolikor boste naše novice prebirali, bomo vaše podatke hranili dokler ne boste zahtevali izbrisa oz. dokler se ne boste odjavili + 1 leto. V kolikor pa naših novic ne boste prebirali pa bomo vaše podatke izbrisali 1 leto po zadnjem prebiranju.
 3. Kje lahko prekličete soglasja in zahtevate izbris, izpis ali spremembo: To lahko naredite tako, da nam pišete na naš email naslov info@sloles.si
 4. S kom bomo vaše osebne podatke delili: Vaših osebnih podatkov ne bomo delili z nikomer.

Vljudno vas vabimo, da podate privolitev v obdelavo osebnih podatkov in izkažete zaupanje glede njihove uporabe.

Ponudnik spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov in ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb ter določeno osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožbo lahko kupec odda na elektronski poštni naslov ponudnika info@sloles.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik bo v 5-ih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval ter ga ves čas obveščal o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in kupcem pristojno stvarno pristojno okrajno sodišče. Ponudnik in kupec kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za ta Pravila in pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Pravili in pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Ponudnik ni odgovoren za posledice uporabe izdelkov naročenih preko ali kupljenih v spletni trgovini, ki nastanejo zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo teh izdelkov. Vsa vsebina na spletni strani trgovca je informativne narave in uporabna zgolj kot vir splošnih informacij ter ne more nadomestiti posveta s strokovnjakom.

Ponudnik ni odgovoren za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja kupca ali ponudnikov poti oziroma infrastrukture, ki jo uporablja storitev spletna trgovina. Ponudnik deluje v skladu z veljavno zakonodajo in v vsakem trenutku skrbi za kupce. V morebitnih sporih si prizadeva za sporazumno rešitev. Vsako morebitno pritožbo lahko kupec naslovi na objavljene kontakte.

Ponudnik si ves čas trudi zagotavljati ustrezni slikovni material, opise in navodila izdelkov. Kljub temu so fotografije izdelkov v spletni trgovini simbolične, dostopni tekstovni materiali pa informativne narave. Kupec oziroma uporabnik mora pred uporabo prebrati in upoštevati navodila, priložena določenemu izdelku. Kupci lahko kadarkoli opozorijo trgovca na morebitne napake.

Napaka je stvarna, kadar:

 • produkt nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
 • produkt nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oz. bi mu morala biti znana;
 • produkt nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane;
 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost artikla se preverja z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oz. navedbami na samem artiklu. Kupec mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti trgovca v zakonsko določenem roku in trgovcu hkrati omogočiti pregled artikla. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Kupec lahko v skladu z ZVPot zahteva po lastni izbiri:

 • Odpravo napake
 • Vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako
 • Zamenjavo blaga
 • Vračilo plačanega zneska

Če menite, da ima kupljen izdelek stvarno napako, nas čimprej kontaktirajte na telefonsko številko 031 249 720 ali info@sloles.si in priložite vaš račun ali številko naročila. V najkrajšem možnem času vam bomo ponudili zamenjavo artikla ali možnost za vračilo kupnine.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik ponudniku v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda.

Če napaka ni sporna, mora podjetje čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora podjetje v roku 8 dni podati potrošniku pisni odgovor.

Pravico uveljavljanja stvarne napake natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (podrobneje od 37. člena naprej).

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine ponudnika, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje Pravila in pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način. Vsaka sprememba ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja začne veljati in se uporabljati z iztekom 8-dnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Pravil in pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Kupec, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Pravil in pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku 8 dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Pravil in pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Pravil in pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da kupec s pisno izjavo ponudniku sporoči preklic.

Ponudnik posluje v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik ob obisku našega spletnega mesta in ne škodijo vaši strojni ali programski opremi. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Uporabo piškotkov v EU določa Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 2002/58/ES, katere člen, ki se nanaša na piškotke in podobne tehnologije, je bil spremenjen z Direktivo 136/2009.

V slovenski zakonodaji uporabo piškotkov določa Zakon o elektronskih komunikacijah oziroma ZEKom-1 (Uradni list št. 109/2012), katerega 157. člen predstavlja pravno osnovo za skrb za zasebnost uporabnikov spleta.

Spletna stran www.sloles.si za delovanje strani uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov, spremljajo pa aktivnosti obiskovalcev in zanimanje z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani obiskovalci soglašajo z njihovo uporabo.

Ponudnik vsakemu uporabniku spletne strani ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti, ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Podjetje lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Podjetje lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti podjetje zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

Piškotke lahko onemogočite tudi neposredno v svojem spletnem brskalniku.

Želite naročiti naše izdelke?

Naš celotni prodajni program si lahko ogledate v naši spletni trgovini.
Pošljite povpraševanje za izdelke, ki vas zanimajo. Z veseljem vam bomo poslali našo ponudbo.

Shopping Cart